Pierwsze nabożeństwo do naszej Pani Różańcowej z Fatimy

 

Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Modlitwa: Nasza Fatimska Pani Różańcowa, Ty zaleciłaś nam przez troje pastuszków zamiłowanie do modlitwy, zwłaszcza modlitwy różańcowej, a także zachęciła do zachowania prawdziwego ducha pokuty jako środka do osiągnięcia zbawienia wiecznego. Prosimy Cię, wspomóż nas, abyśmy w duchu wiernego posłuszeństwa tym Twoim macierzyńskim radom odnaleźli drogę do nieba i składali zadośćuczynienie. Amen.

Trzy razy Zdrowaś Maryjo

 

Fatimskie Ave – 1 zwrotka

 

I. Składanie hołdu: Z całego naszego serca bądź pozdrowiona, nasza Fatimska Pani Różańcowa! Objawiłaś się w 1917 roku trojgu pastuszkom: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie w dolinie Iria i odtąd dzięki Tobie, Fatima stała się miejscem błogosławieństwa dla całego świata.

Twój obraz i Twoje orędzie, Fatimska Królowo Różańca, dotarły również i do nas. Zjednoczyliśmy się w miłości i ufności, aby złożyć Tobie nasz hołd, aby podziękować Tobie za całą Twoją miłość, którymi tak hojnie obdarzasz z dnia na dzień Twoich wiernych czcicieli na całym świecie, i aby przed Tobą, pełna łaski Królowo Różańca, użalić się w naszej biedzie i złożyć u Twoich stóp nasze dziecięce prośby.

O Pełna łaski Matko Boża! Nie jesteśmy godni Ciebie, bo jesteśmy biednymi grzesznikami. Serca nasze już od wczesnych lat skłoniły się do złego i czują się obciążone tyloma winami.

Ty jednak jesteś naszą dobrą Matką! Jakże skwapliwie lituje się każda matka nad swoimi dziećmi! Ty oddałaś się z Twoim boskim Synem za nas na ofiarę. Z wysokości krzyża Twój boski Syn ustanowił Ciebie Matką wszystkich ludzi. Taka jest Jego ostatnia wola, Jego testament. Dlatego Jezus nie odmówił Tobie spełnienia żadnej prośby.

Przedwieczny Ojcze! Przez ręce Najczystszej Dziewicy Maryi ofiarujemy Tobie Najświętsze Serce i Najdroższą Krew Jezusa, Twojego Najdroższego Syna jako ofiarę pochwalną, przebłagalną, dziękczynną i wynagradzającą. Amen.

 

Śpiew: Fatimskie Ave – 2 zwrotka

 

II. Dziękczynienie: Tak więc przyjmij, dobra Matko, najpierw nasze dziękczynienie za całą Twoją miłość, dobroć i wspomożenie! Nie chcemy zapomnieć o dziękczynieniu, ponieważ niewdzięczność rani Twoje Serce, a w przeciwieństwie do tego – wdzięczność wyprasza nowe łaski. Przez Ciebie otrzymaliśmy przecież już tak wiele pocieszenia i pomocy! Pragniemy za to wciąż być wdzięczni i wdzięczność naszą okazywać przez to, że będziemy wiernie postępować zgodnie z nakazami Twojego boskiego Syna i Jego Kościoła Świętego oraz głosić po wszystkie czasy naszym bliźnim Twoją macierzyńską miłość i dobroć.

Święci Aniołowie, pomóżcie nam dziękować waszej Królowej, a naszej Matce oraz wyśpiewujcie jej najpiękniejsze hymny czci i chwały.

Wspomagajcie nas w dziękczynieniu wszyscy Święci, Błogosławieni i Słudzy Boży

W zjednoczeniu z wami wołamy do Maryi:

/W/szyscy: Dziękujemy Tobie, nasza Fatimska Pani Różańcowa!

Zdrowaś Maryjo …

 

Śpiew: Fatimskie Ave – 3 zwrotka

 

III. Prośba: Ufając Twojej dobroci, którą Ty, Matko Miłosierna, Niezliczoną już ilość razy okazywałaś Twoim dzieciom, przychodzimy do Ciebie z moimi prośbami. Wysłuchaj, o najpotężniejsza i najlepsza Matko, naszych próśb i nie odrzucaj nas!

(W tym miejscu osoba przewodnicząca modlitwie może przedłożyć różne prośby)

/P/rzewodniczący: Wszystkie te prośby zostały polecone naszej Fatimskiej Pani.

W.: Matko pełna dobroci, potężna Dziewico! Spójrz, pragniemy przyjść z pomocą naszym cierpiącym braciom i siostrom! Twój boski Syn przyobiecał wysłuchiwać właśnie modlitwy wspólnej. Tobie nie może Twój boski Syn odmówić żadnej prośby, jeżeli służy ku chwale bożej i naszemu zbawieniu. Dlatego, o dobra Matko, módl się za nami!

P.: Módlmy się za chorych i cierpiących!

W.: Nasza Fatimska Pani Różańcowa, wspomagaj umierających, módl się za nimi!

Zdrowaś Maryjo …

P.: Módlmy się za ludzi smutnych u strapionych, a zwłaszcza za tych, których dręczą pokusy przeciw wierze!

W.: Nasza Fatimska Pani Różańcowa, Pocieszycielko strapionych, módl się za nimi!

Zdrowaś Maryjo …

P. : Módl się za wszystkich, którzy znajdują się w jakiejkolwiek potrzebie, a zwłaszcza za ubogich!

W.: Nasza Fatimska Pani Różańcowa, Ucieczko Wiernych, módl się za nimi!

Zdrowaś Maryjo …

P.: Módlmy się za wszystkich ludzi bezradnych i zrozpaczonych!

W.: Nasza Fatimska Pani Różańcowa, Matko Dobrej Rady, módl się za nimi!

Zdrowaś Maryjo …

P.: Módlmy się za nawrócenie grzeszników i niewierzących!

W.: Nasza Fatimska Pani Różańowa, Ucieczko grzeszników, módl się za nami!

Zdrowaś Maryjo …

P.: Módlmy się za całą naszą Ojczyznę!

W.: Nasza Fatimska Pani Różańcowa, Królowo Polski, módl się za nami!

Zdrowaś Maryjo …

P.: Módlmy się za nasz Kościół Święty, za Ojca Św., biskupów i kapłanów!

W.: Nasza Fatimska Pani Różańcowa, Matko Kościoła, módl się za nami!

Zdrowaś Maryjo …

 

Śpiew: Fatimskie Ave – 4 zwrotka

 

IV. Prośby w intencjach własnych: Nasza Umiłowana Pani Różańcowa z Fatimy, o dobra Matko, ileż to jeszcze życzeń nosimy w naszych sercach! Ty przecież to wiesz, ponieważ znasz nasze potrzeby. O Matko, wspomóż więc i nas, tak jak pomagałeś już wielu ludziom!

P.: W naszej trosce o pokój.

W.: Wspomagaj nas, nasza umiłowana Pani Różańcowa z Fatimy!

P.: W naszych troskach zawodowych i obowiązkach stanu.

W.: Wspomagaj nas …

P.: We wszystkich grzesznych pokusach.

W.: Wspomagaj nas …

P.: W rozpaczy i osamotnieniu.

W.: Wspomagaj nas …

P.: W godzinach zwątpienia, małoduszności i rozpaczy.

W.: Wspomagaj nas …

P.: W naszej walce z szatanem i jego poplecznikami.

W.: Wspomagaj nas …

P.: W wielkich dziełach chrześcijańskich na ziemi, w uświęceniu naszych własnych dusz.

W.: Wspomagaj nas …

P.: W godzinie naszej śmierci.

W.: Wspomagaj nas …

 

O Maryjo, Ty przyszłaś na świat bez grzechu, wyjednaj nam łaskę, abyśmy rozstali się z nim bez winy.

P.: A teraz wspólną, pełną ufności modlitwą starajmy się poruszyć Serce Matki Bożej, aby zechciała wysłuchać nasze błagania!

 

Módlmy się:

1. Dziewico, Matko Boga mego

Za Twoją własność uznaj mnie całego!

Twoim być w Życiu, Twoim w śmierci

Twoim w nieszczęściu, trwodze i zamieci!

 

2. Twoim w krzyżu, Twoim w cierpieniu,

Twoim na wieki, w wiecznym uwielbieniu!

Dziewico, Matko Boga mego,

Za Twoją własność uznaj mnie całego!

 

3. Matuchno, zaufałem Tobie

Matuchno, wołam i wzdycham do Ciebie:

Matko Łaskawa, wciąż przy mnie stój!

Matko Potężna, szyku bojowy mój.

 

4. Przyjdź, Matko, wspomóż mnie w modlitwie,

Przybądź, o Matko, wspomagaj w cierpieniu!

Przyjdź i pozostań w mym osamotnieniu!

 

5. Ty możesz mi pomóc, Mocy Matko!

Ty pragniesz mi pomóc, Najłaskawsza!

Ty musisz mi pomóc, o Najwierniejsza!

Ty mi pomożesz, o Miłosierna!

 

6. O Matko Łaskawa, Wiernych Wspomożenie!

Ucieczko grzeszników, Bramo i Zbawienie!

Tyś nadzieją ziemi i nieba ozdobą!

Pociechą strapionych broniących się Tobą!

 

7. Któż jak dziecko o Twą pomoc prosił,

Żebyś zapomniała modlitw, które wznosił?

W krzyżu i cierpieniu stąd wołam wytrwale:

Maryja się troszczy, wspomaga nas stale!

 

8. Z ufnością wciąż wołam: w śmierci i cierpieniu

Maryja wspomoże w każdym położeniu!

Żyję więc i umrę, wierząc w to jak trzeba:

Maryja pomoże dostać się do nieba!

 

9. Dziewico, Matko Boga Mego,

Za Twoją własność uznaj mnie całego!

Twoim być w życiu, Twoim w śmierci!

 

10. Twoim w krzyżu, Twoim w cierpieniu,

Twoim na wieki, w wiecznym uwielbieniu!

Dziewico, Matko Boga mego,

Za Twoją własność uznaj mnie całego!

 

Gdyby jednak nasza umiłowana Pani Różańcowa z Fatimy to, o co prosimy, nie byłoby zgodne ze świętą wolą Bożą, skieruj nasze zmysły na to, co odpowiada woli Ojca, służy zbawieniu naszych dusz i dlatego również przysparza Tobie, o dobra Matko, więcej radości!  Pozwól nam jednak ciągle doświadczać całej mocy Twojego macierzyńskiego wstawiennictwa i całej radości Twojej pocieszającej litości. Błogosław nam w życiu! Błogosław nam w godzinie konania! Amen.

 

Wszyscy:

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj od ognia piekielnego,

zaprowadź wszystkie dusze do nieba, i dopomóż szczególnie tym,

którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

 

Fatimskie Ave – 5 zwrotka.

Pieśń „Przed tak wielkim…”

 

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.