20 rocznica publikacji książki Siostry Łucji z Fatimy: „Apele Orędzia Fatimskiego".

 

16 lipca 2000 – ukazuje się wydana drukiem książka Siostry Łucji z Fatimy: „Apele Orędzia fatimskiego”. Tłumaczenie na język polski ukazało się drukiem w 2001 roku staraniem Wydawnictwa Pallottinum.

 

o. Jesus Castellano Cervera OSD - współbrat zakonny Siostry Łucji, a zarazem Konsultor Kongregacji Nauki Wiary nazwał tę książkę: Ewangelią i Katechizmem Fatimy:

„Lektura książki Łucji, którą można by z powodzeniem traktować jako pewien rodzaj testamentu duchowego osoby widzącej, napisana specjalnie dla tych, którzy chcieli uzyskać od niej kompetentne wyjaśnienie orędzia fatimskiego, rozszerza i raduje serce. Z wielką prostotą, przejrzystością i wierną dokładnością Łucja opracowała coś w rodzaju orędzia fatimskiego według Ewangelii, bądź też Ewangelię według Fatimy.

W rzeczy samej, na każdej stronie tej książki słowa objawienia prywatnego są konfrontowane z prawdą Pisma Świętego, przybliżane do czystego i przejrzystego źródła objawienia Starego i Nowego Testamentu”.