BADANIA SOCJOLOGICZNE POBOŻNOŚCI MARYJNEJ w polskich parafiach w roku 2015

 

 

 

Sekretariat Fatimski We współpracy z Instytutem Socjologii Kościoła  Katolickiego zostały

przeprowadzone badania – końcem 2015 roku – dotyczące pobożności maryjnej w polskich parafiach, wyniki zostały opublikowane w raporcie w 2016 roku. Wynikają z niego dość istotne wnioski, które przekładają się również na propozycję dalszych wyzwań i kształt misji realizowanej przez Sekretariat Fatimski.

 

Kult Matki Bożej i nabożeństwo fatimskie w parafiach katolickich w Polsce, Instytut Socjologii Kościoła Kat., Warszawa 2016


 

 

 

Wyniki badań przeprowadzonych we wszystkich parafiach katolickich wskazują, że nabożeństwo fatimskie obecne jest w zdecydowanej większości parafii (niemal 72%) w Polsce.

 


Najbardziej wyraźnymi rysami nabożeństwa fatimskiego jest: organizowanie nabożeństwa w pierwsze soboty miesiąca (80%), zachęta do spowiedzi (82% parafii z nabożeństwem fatimskim) i komunii wynagradzającej (80%), wspólne odmawianie różańca (80%). Zdecydowanie rzadziej w nabożeństwach fatimskich wskazywana jest intencja wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi (46%) oraz odprawiana 15-minutowa medytacja (37%).

 


Znamienny jest zatem fakt, iż nabożeństwo fatimskie jest jednym z najbardziej popularnych nabożeństw maryjnych w polskich parafiach obok nabożeństwa różańcowego i majowego. Z drugiej jednak strony należy zauważyć, iż nabożeństwo wynagradzające w pierwsze soboty jest praktykowane w poprawnej formie jedynie w 37% polskich parafii. Poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi, np. 22 sierpnia w dzień Maryi Królowej, występuje już tylko 23,7%. Zatem praktyka tych form nabożeństwa, które wprost są wskazane w treści wezwania Matki Bożej z Fatimy, choć w stosunku do lat ubiegłych, znacząco wzrosła, to jednak pozostaje jeszcze wyraźna dysproporcja w odniesieniu do ilości parafii, gdzie celebrowane są nabożeństwa fatimskie 13. dnia miesiąca – głównie od maja do października.

 

Z jednej zatem strony mamy dostrzegalne owoce Wielkiej Nowenny Fatimskiej, bowiem rozwój nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca, był jednym z głównych wyzwań i założeń tej apostolskiej inicjatywy.

Z drugiej jednak strony, choć przez ostatnie lata nabożeństwo to znacząco wpisało się w praktykę parafii w Polsce, to jednak trudno uznać aktualny stan za zadowalający.

Zatem jak można zauważyć, pozostaje jeszcze wiele wyzwań w pracach związanych w pogłębieniem znajomości Fatimskiego Przesłania i ożywieniem pobożności fatimskiej.

 

Celem tych działań jest, aby we wszystkich parafiach, przynajmniej tam gdzie mają miejsce tzw. „fatimskie trzynastki”, były również odprawiane pierwsze soboty miesiąca. Ponadto by wspomnienie Maryi Królowej – 22 sierpnia, było dniem poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi, analogicznie do stałej praktyki ponawiana aktu poświęcenia się Najświętszemu sercu Jezusowemu w uroczystość Chrystusa Króla.