PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej
 
 
Ostatnie wydarzenia, które mają miejsce w Polsce, sytuacje, gdy figury Matki Bożej są niszczone, a wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej jest profanowany, jeszcze bardziej przynaglają nas do tego, aby wynagrodzić Niepokalanemu Sercu Maryi podkreśla ks. bp Tadeusz Lityński, ordynariusz zielonogórsko-gorzowski, zachęcając do praktykowania nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.
 
Już od kilku lat w tej diecezji poszczególne dekanaty gromadzą się na nabożeństwach pierwszych sobót miesiąca w sanktuarium w Rokitnie. Praktyka pierwszych sobót jest obecna także w parafiach.
 
Ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej zaznacza, że w prośbie, którą Maryja wciąż kieruje do świata, do Kościoła, jest mowa o pięciu pierwszych sobotach miesiąca. Mamy wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi za pięć rodzajów zniewag i bluźnierstw, w tym za czyny tych, którzy profanują wizerunki Najświętszej Maryi Panny.

 

Dziękuję wiernym świeckim za wrażliwość serca i wolę odpowiedzi na prośbę Maryi. Jest to bardzo konkretny znak wiary.

 

Do wszystkich parafii w diecezji zostały rozesłane foldery ze specjalnym słowem ks. bp. T. Lityńskiego. Zachęca w nich diecezjan do praktykowania pierwszych sobót miesiąca i wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi. Ks. Biskup w swoim słowie przywołuje  prośbę św. Jana Pawła II skierowaną do Niepokalanej: „Maryjo, pomóż nam zapoczątkować Nowy świat, ponieważ Stary jest niesprawiedliwy, gnębi nas i budzi w nas lęk”.

 

W tych folderach znalazły się również informacje dotyczące samego nabożeństwa, jak również o pielgrzymce organizowanej w każdą pierwszą sobotę miesiąca z Międzyrzecza do Rokitna. W treści folderu znalazły się również terminy pielgrzymek na cały najbliższy rok.

 


 
Pielgrzymki do Matki Bożej Rokitniańskiej w pierwsze soboty miesiąca w duchu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi organizują czciciele Maryi, dziś ich stowarzyszenie określane jest mianem „Fatimski Apostolat Niepokalanego Serca Maryi”. Jest to inicjatywa, która wyszła od świeckich w parafii Łagów koło Świebodzina, a zrodziła się w 2009 roku.
Jej duchowym opiekunem jest ks. Andrzej Oczachowski – aktualnie proboszcz w Nowej Soli.
Fatimski Apostolat Niepokalanego Serca Maryi jest stowarzyszeniem czcicieli Maryi, którzy praktykują nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca w duchu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, pielgrzymując pieszo z Międzyrzecza do Rokitna w każdą pierwszą sobotę miesiąca.
Więcej:  wpierwszesoboty.pl