POŚWIĘCENIE SIÓSTR PALLOTYNEK NIEPOKALANEMU SERCU MARYI – 19 października 2019

 

W roku 2019 – Polska Prowincja Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (czyli Sióstr Pallotynek) obchodzi 85 rocznicę powstania. W sobotę 19 października – w czasie trwającego zebrania przełożonych – miała miejsce szczególna Eucharystia w Domu Zgromadzenia w Gdańsku. Podczas niej dokonało się uroczyste Poświęcenie Polskiej Prowincji Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego Niepokalanemu Sercu Maryi.

 

Akt poświęcenie odczytała Siostra Prowincjalna s. M. Iwona Nadziejko. 

Następnie członkinie Zarządu Prowincjalnego, Siostry Przełożone wszystkich wspólnot w Polsce i poza granicami, dyrektorki prowadzonych przez nas dzieł, siostry odpowiedzialne za formację i siostry referentki, a także kapłani koncelebrujący Mszę św. (nasi współbracia pallotyni) podpisali Akt Poświęcenia na ołtarzu. Na zakończenie zebrania, podczas nabożeństwa rozesłania każda Siostra Przełożona otrzymała Akt Poświęcenia dla swojej wspólnoty. We wspólnotach domowych akt ten będzie uroczyście ponawiany w sobotę 7 grudnia – w pierwszą sobota miesiąca.

 

Znamiennym elementem złożonego aktu poświęcenia jest fakt, iż Siostry Pallotynki zobowiązują się do stałego praktykowania nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca w swoich wspólnotach. Należy zaznaczyć, iż taki akt poświecenia, zawierający identyczne zobowiązanie, złożyły wszystkie wspólnoty zakonne 19 sierpnia 1946 roku – na Jasnej Górze. Siostry Pallotynki są pierwszym zgromadzeniem zakonnym w Polsce, które z tak jednoznaczną postawą powraca do złożonych zobowiązań.


Ufamy, że Matka Boża pomoże nam abyśmy jeszcze bardziej były oddane Bogu i służyły Jego sprawom – Siostry Pallotynki.