PUBLIKACJE I MATERIAŁY POMOCNICZE wydawane corocznie staraniem Sekretariatu Fatimskiego

 

Publikacje i pomoce duszpasterskie dotyczące pobożności fatimskiej

Od 2009 roku, a zatem wraz z rozpoczęciem 9-letnich przygotowań do 100. rocznicy fatimskich objawień, zgodnie z przyjętymi założeniami, podjęte zostały wysiłki mające na celu pogłębienie teologiczne i duchowe oraz ujednolicenie i uporządkowanie kształtu pobożności fatimskiej.

 

W treści Orędzia Fatimskiego główny akcent spoczywa na nabożeństwie do Niepokalanego Serca Maryi, co nie zawsze było dostrzeganie, czy też nie zawsze znajdowało właściwe odzwierciedlenie w szeroko rozumianym kulcie fatimskim.

 


Dlatego też, jako pierwszoplanowe zostały podjęte działania, aby przypomnieć treść Fatimskiego Przesłania, dostarczyć pogłębionej refleksji teologicznej oraz ukazać kształt i ważność wspomnianego nabożeństwa do Serca Maryi.

 

W ten sposób narodziła się seria materiałów wydawanych przez Sekretariat, aby dostarczyć duszpasterzom oraz wiernym odpowiednich pomocy: duszpasterskich, homiletycznych czy katechetycznych w formie: pozycji książkowych, plakatów, folderów, ulotek, obrazków czy nagrań audiowizualnych.

 

Dzięki współpracy Sekretariatu z wieloma osobami, w Polsce i poza jej granicami, opracowywane pomoce, jak się okazało, spotykały się z coraz lepszym odbiorem i okazały się bardzo przydatne w duszpasterstwie parafialnym, w spotkaniach wspólnot modlitewnych, czy w pogłębianiu ducha modlitwy poszczególnych wiernych.

 

Bardzo cenne i pożyteczne okazały się corocznie nagrywane medytacje na pierwsze soboty, które były i są wykorzystywane w parafiach, grupach modlitewnych, czy też rozgłośniach radiowych w wielu miejscach w Polsce i na świecie.

 

Wydawane są one w formie płyty CD z nagraniami w formacie mp3 lub też można je pobierać ze strony internetowej Sekretariatu Fatimskiego.