WSPÓLNOTA NIEPOKALANEGO SERCA MARYI w Siemianowicach Śląskich

 

Zasadniczym celem Wspólnoty Niepokalanego Serca Maryi stanowi ofiarowanie aktem zawierzenia Siemianowickich parafii oraz miasta Siemianowice Śląskie Niepokalanemu Sercu Maryi, Eucharystia oraz modlitwa o uzdrowienie, uwolnienie i wylanie Darów Ducha Św. w każdą pierwszą sobotę miesiąca, praktykowanie nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca oraz trwanie jej członków na modlitwie wznoszonej do Boga w łączności z Matką Najświętszą i całym Kościołem.

Aleksandra Krążek – opiekun wspólnoty, tel. 518 522 515


Siemianowice Śląskie dnia 11.09.2013r.

Wspólnota Niepokalanego Serca Maryi w Siemianowicach Śląskich

„Pragniemy całym sercem zaangażować się w jak najszybsze spełnienie się obietnicy przekazanej przez Siostrę Łucję – że nadchodzi nowe pokolenie”, „pokolenie Niepokalanego Serca, przeznaczonego przez Boga do zmiażdżenia głowy węża piekielnego”.

Czyż czas nie nagli? Przecież każdego dnia Maryja może nam otworzyć swe słowa z lipca 1917r. o piekle, do którego idzie wielu biednych grzeszników. Nie możemy patrzeć obojętnie na duchową śmierć żadnego z nich. Tym bardziej, że w tylu współczesnych, uznanych rzez Kościół, objawieniach Matka Boża zapowiadała, iż nadchodzi „Jej czas”, że nasze dzieci będą już żyły w innej epoce.

Głosi to na przekór ciemnym chmurom, które zdają się gromadzić nad horyzontem naszych dziejów. Przyszłość bowiem jest warunkowa. Tak wiele zależy od nas. Jutro świata jest w naszych rękach. Jak uczył Jan Paweł II: „chrześcijaństwo jest religią współdziałania Boga i człowieka”. To jednak także współpraca człowieka z człowiekiem. Dlatego, angażujemy się po zwycięskiej stronie i zapraszamy również Was do wspólnej pracy dla Maryi”.

Włączyć się , tzn. wypełnić to, o co Maryja prosiła w Fatimie!

Prosiła:

– o codzienny Różaniec,

– poświęcenie się Jej Niepokalanemu Sercu

– oraz wynagrodzenie za grzechy raniące Jej Niepokalane Serce w pięć pierwszych sobót miesiąca.


Statut Wspólnoty Niepokalanego Serca Maryi w Siemianowicach Śląskich

§1

1. Wspólnota modlitewna „Niepokalanego Serca Maryi”, zwana w dalszej części Statutu „wspólnotą”, jest wspólnotą osób pragnących pozostawać w duchowej łączności trwając na modlitwie we wspólnych intencjach.

2. Siedzibą Wspólnoty jest miasto Siemianowice Śląskie.

3. Wspólnota została zawiązania przy parafii Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich.

4. Opiekunem wspólnoty jest ksiądz  Tomasz Kasperowicz z parafii Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich.

5, Opiekunem świeckim jest Aleksandra Krążek

§2 Celem Wspólnoty jest:

1. Ofiarowanie aktem zawierzenia Siemianowickich parafii oraz miasta Siemianowice Śląskie Niepokalanemu Sercu Maryi.

2. Szerzenie pobożności Maryjnej, szczególnie Różańca Świętego i nabożeństwa pierwszych pięciu sobót miesiąca w intencji zadośćuczynienia i wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi.

3. Eucharystia oraz modlitwa o uzdrowienie, uwolnienie i wylanie Ducha Świętego w każdą pierwszą sobotę miesiąca.

4. Celem Wspólnoty jest trwanie jej członków na modlitwie wznoszonej do Boga w łączności z Matką Najświętszą i całym Kościołem.

§3 Wspólnota realizuje swoje cele poprzez:

1. Służenie Maryi modlitwą oraz ofiarowanie Jej swych trudów i cierpień.

2. Pomoc duchową i materialną rodzinom, propagowanie dzieł pobożności, pokuty i miłości bliźniego.

3. Życie zgodne z Przykazaniami Bożymi, Ewangelią i nauczaniem Kościoła Katolickiego.

4. Ciągłe poszukiwanie tego, co dobre i czynienie dobra w życiu własnym, w swojej rodzinie i środowisku.

5. Życie Słowem Bożym przez Jego czytanie i rozważanie.

§4

1. Osoba staje się członkiem Wspólnoty poprzez zapisanie w formularzu. Każdy może uczestniczyć w życiu Wspólnoty bez formalnego zapisania, o ile łączy się w modlitwie z jej członkami.

2. Członkowie Wspólnoty od chwili zapisania przyjmują zobowiązanie uczestniczenia w modlitwie we wspólnotowych intencjach. Zobowiązanie do modlitwy jest zobowiązaniem serca a nie prawa.

§5

1. Członkowie Wspólnoty powinni świadczyć swoją postawą w życiu codziennym o przynależności do Chrystusa i Matki Najświętszej oraz możliwie często uczestniczyć we Mszy św. oraz przystępować do Sakramentów Świętych i trwać na modlitwie.